L’últim pufo de Laporta com a President


Qui estigui interessat, pot analitzar les diferències al web del club. http://www.fcbarcelona.cat/web/catala/noticies/club/temporada10-11/07/27/n100727112173.html . Les resumeixo:
  1. 37,8M pel litigi perdut amb Sogeable que la junta de Laporta va considerar que es recuperaria en una apel.lació. Davant la manca de certesa que es recuperarn els diners, no es pot donar l’ingrés.
  2. 12M de la prima de Mediapro que correspon als 3 anys posteriors, principi de meritament (devengo), com que el FCB no ha guanyat aquests bonus, encara que hagi signat un contracte, no es pot donar ingrés.
  3. 5,7M Viladecans és el 50% la diferència entre el valor en llibres (vam comprar a 21M) i la taxació actual.
  4. 14,9M Corresponents a una plusvàlua per la venda d’uns terrenys a Sant Joan Despí de la que no hi ha contracte i només se’n va cobrar un.
  5. 6,5M de Mediapro corresponent a la provisió del 50% del deute amb el club, generada amb anterioritat a la presentació de concurs de creditors per Mediapro.
  6. 8,2M de l’amortització de l’Henry. Es va cedir als NYRB de franc per estalviar la fitxa abans del 30.06, però en realitat és una denvinculació del jugador pel qual l’import pendent d’amortitzar ha de comptabilitzar-se com a “pèrdues per alienació d’immobilitzat”.
  7. 3,9M pel cas Baena. Com que està en via judicial, el Barça no es pot donar aquest ingrés fins que no hi hagi sentència ferma.

FORÇA BARÇA